Çamaşır Şutu Sistemleri

1.ÇAMAŞIR ŞUTUNUN KULLANIM ALANLARI :

Çamaşır Şutu Sistemlerinin kullanım alanları özetle sıralanabilir: Hotel, Hastane, Öğrenci Yurtları, Residence, Lüks Villa v.b. binalarda, çamaşırların düzenli, hijyenik ve hızlı bir şekilde binanın servis bölümünde toplanmasını sağlayan düşey sirkülasyon aracıdır. Çamaşır şutu, silindirik düz modül, kapaklı modül, bitiş modülü, havalandırma tertibatı, otomasyon panosu, giyotin kapağı, sabitleme ekipmanları gibi farklı bölüm ve parçalardan meydana gelmektedir. Şut sistemin en alt kısmında çamaşırların toplanmasını ve nakledilmesini sağlayan konteynerler, en üst kısmında da havalandırma kanalı ve şapka veya çatı fanı bulunmaktadır.

 

2.ÇAMAŞIR ŞUTUNDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER :

Kapaklı Modül: Kapaklar çamaşır atma sistemin en önemli elemanıdır. Sistemde çamaşır atışını kolaylaştırmak ve sıkışmaları önlemek için, şuta saplanan kapaklı modülün alt kısmı yatayla 45o ile 60o arasında eğim yapacak şekilde tasarlanmalıdır. Kapak açıldıktan sonra çamaşırlar direkt şutun içine bırakıldığında kayarak şuta ulaşmalıdır. Kapaklar ergonomik ve iç mimariye uygun olarak 40cmX40cm veya 50cmX50cm veya 60cmX60cm ölçülerinde düşey veya yatay eksende açılabilecek şekilde yapılmaktadır. Kapakların yerden yükseklikleri insan ergonomisine uygun olarak yerleştirilmelidir. Çamaşır atma sisteminin güvenli ve hijyenik olması için kapakların her katta aynı anda açılması elektrik/elektronik otomasyon kumanda panosundan kontrol edilmelidir. Kullanıcı her hangi bir katta kapağı açtığında diğer katlardaki kapaklar elektromanyetik kilitler aracılığı ile otomasyon tarafından engellenmelidir. Böylece alt katta birisi çamaşır şutunu kullanırken aynı zamanda üst katta başka birisinin çamaşır şutunu kullanması engellendiğinden, sıkışmalar hatta olası bireysel yaralanmalar önlenmiş olmaktadır. Çamaşır şutunun kullanımını kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için her katta kapağın yan tarafında bulunan iki basamaklı sayısal gösterge (opsiyoel display), hangi kattaki kapağın açık olduğunu göstermelidir. Ayrıca şutun temizliği sırasında ve konteynerlerin değiştirilmesi sırasında, kapağın yan tarafında servis-bakım ışığı yanarak, sistemin geçici olarak devre dış olduğunu göstermelidir. Kapaklar kullanıldıktan sonra tekrardan kapanması için gazlı piston ile opsiyonel olarak donatılabilir. Olası bir yangın durumunda ise bütün kapaklar kapanarak çamaşır şutun kullanılması ve yangının üst katlara iletilmesi önlenmelidir.

 

3. Modüllerin üretimi:

Çamaşır şutunda kullanılacak Düz Modül, T Modül, Dirsek, Şapka modülleri, Ø400 veya Ø500 veya Ø600 veya Ø700 veya Ø800 çapında poliüretan merdaneli silindir makinesinde, silindirik form verildikten sonra, otomatik kaynak makinesinde boyuna TIG (Argon) kaynağıyla ergitilerek pürüzsüz şekilde, bir bütün olarak imal edilmelidir. Tüm modüllerin üst kısmı hidrolik muf makinesinde genişletilerek, en az 60mm en fazla 100mm boyunda muf (geniş) açılmalı, alt (dar) kısmına da dış kordon açılmalıdır. Tüm modüllerin dar kısımları muf kısmının içine geçtikten sonra birbirine bağlantı (birleştirme) kelepçesiyle birleştirilerek fiziksel mukavemeti artırılmalıdır. Uygulama esnasında mutlaka tüm modüllerin montajı, muf kısmı üste dar kısmı aşağıya gelecek şekilde, yani suyun akış yönünde yapılır; bu, şutun akıntılar olması ve yıkanması sırasında içerisindeki sıvının modüllerin dışında akmamış, içinden akarak çevre kirletilmemiş olur.

 

4. Kullanılacak Malzemenin Özelliği:

Çamaşır şutu sisteminde atmosferik korozyona karşı mukavemeti mükemmel, klorür içermeyen asitlere karşı mukavemeti çok iyi olan en az AISI 304 kalite, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı, 1.0 ile 2.0mm et kalınlığında paslanmaz çelik sac kullanılmalıdır.

 

5. Yangın ve Ses Yalıtımı: Katlar arası yangın iletimini engellemek ve yangın sırasında dayanım sürecini artırmak (F90) ve kullanım sırasında oluşan gürültünün absorbe edilmesini sağlamak için TSEN 13.501-1’e uygun, A sınıfı yanmaz, 50mm veya 30mm kalınlığında, en az 80kg/m3 yoğunluktaki rabitz telli taşyünü ile sarılmaktadır. Şaft içinde kalan şut sistemini korozyona, darbelere ve yangına karşı korumak için yalıtımın dışı 0.60mm et kalınlığında paslanmaz veya Alüminyum cidarlar ile kaplanmalıdır. Çamaşırların irtifadan kazandıkları ivmeyle en altta bulunan konteynere düşmesini yavaşlatmak için en alt kısımda iki adet 45o veya iki adet 60o dirsek ile S yapılmalıdır. Şutun kullanımı sırasında oluşan sesi absorbe etmek, yangın iletimini önlemek ve yangına karşı mukavemeti artırmak için kapaklar yangına karşı yalıtılmalıdır. Olası bir yangın anında şutun en alt kısmında bir giyotin kapak mekanik yay ile veya bir servo motor aracılığı ile otomatik olarak şutunun çıkışını kapatmalıdır. Yangın anında tüm kapaklar kilitlenmelidir. Kapaklı modülün üst kısmında uygun bir yere şutun içine doğru eğik bir şekilde yangın springleri monte edilmelidir. Yangın sırasında yangın tahliye fanı devreye girerek yangın dumanını tahliye etmelidir.

 

6. Bitiş Modülü:

Şutun bitiş modülü, şut içinde yükselen buhar ve detarjan kokularını bina dışına atmak için, sürekli doğal çekişin sağlanabilmesi için baca ağzının bina dışına ulaşması ve çatı mahyasını geçmesi sağlanmalıdır. Şutun içine yağmur ve kar suyunun girmemesi önlemek için şapka kullanılmalıdır.

 

7. Support:

Şut sistemi her katta binanın taşıyıcı betonarme veya çelik karkas yapısına Döşeme Kelepçeleri veya Duvar Kelepçeleri ile ankrajlanarak yatay kuvvetlere ve rezonansa karşı sabitlenmelidir. Şutun düşey yükü en altta Ana Taşıyıcı Konstrüksiyon ile taşıyıcı karkas yapı elemanına aktarılmalıdır. Yüksekliğe bağlı olarak şutların düşey yükleri çap ve et kalınlıklarından kaynaklanan ağırlıkları, düşey yükleri bölünerek Ara Taşıyıcı Konstrüksiyon ile betonarme veya çelik karkas yapıya sabitlenerek aktarılmalıdır. 8. Elektrik Güvenliği: Elektrik çarpmalarını önlemek, yıldırım düşmesi halinde elektrik ve elektronik sisteme zarar gelmemesi, sürtünmeden kaynaklanan statik yüklenmeyi deşarj etmek ve elektrikten kaynaklanan yangınları engellemek için şutlar mutlaka topraklanmalıdır. Çamaşırlarda çıkabilecek olası bir yangına karşı konteyner üzerine bir duman sensörü yerleştirilmelidir.