Baca Sistemleri

3.Baca Sistemleri:

 • Endüstriyel (Sanayi;Kendi Kendini Taşıyan) Baca Sistemleri
 • Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri:
 • Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri:
  • Paslanmaz Çelik Cidarlı Baca Sistemleri:
  • Alüminyum Cidarlı Baca Sistemleri:
  • Galvaniz Cidarlı Baca Sistemleri:
  • Bakır Cidarlı Baca Sistemleri:
 • Proses Baca Sistemleri:
 • Kojenerasyon Baca Sistemleri
 • KASKAD Baca Sistemleri:
 • LAS Baca Sistemleri (Hava Atıkgaz Baca Sistemi):
 • CLV Eşmerkezli (Konsentrik) Baca Sistemleri:

 

Enerjiyi ekonomik ve verimli kullanmak için Baca ve Atıkgaz Sistemlerinde edindiğimiz başlıca prensiplerimiz:

 • TS EN 1443’te belirtilen genel baca kurallarına göre vizyonumuzu belirlemek,
 • TS EN 13.384-1 (-2-3)’e göre maksimum verim-minimum kayıp sağlayan, en ekonomik ve optimum baca kesitini ve özelliklerini bilgisayar destekli tayin etmek,
 • Baca ve atıkgaz sistemlerini DIN V 18.160-1 (60) Tasarım ve Uygulama normlarına uygun olarak en güvenli bir şekilde tasarlamak ve uygulamak,
 • Baca ve atıkgaz sistemlerini TS EN 15.287-1’e göre standartlarına uygun olarak, tasarlayıp, monte edip, insanı, yapıyı ve doğayı tehdit etmeyen, güvenli bir şekilde faaliyete geçirmek,
 • İlk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünen, ancak çok uzun ömürlü olan asedik korozyonlara mukavemetli atıkgazlara uygun paslanmaz çelik metal baca sistemlerini kullanmak,
 • Türkiye’nin değişik coğrafi koşullarına göre verimli baca sistemleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,
 • Her proje göre özgü olarak spesifik çözümlü baca projeleri türetmek ve geliştirmek,
 • Isıtma sistemindeki baca projesinin karmaşıklığına doğru orantılı olarak 2 ve/veya 3 boyutlu bilgisayar destekli projeler tasarlamak,