Susturucu Sistemleri

Teknyks Susturucu Tipleri :

.

 (1.7.1.) TSUS (Teknyks Susturucu) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN 13.501-1’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 120kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona mukavemetli Taşyünü kullanılmaktadır. Sönümleyici görevi gören taşyünü orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) absorbe ederek gürültü şiddetinin sönümlenmesini sağlamaktadır.

.

 (1.7.2.) TSUSM (Teknyks Susturucu-Merkez Sönümlemeli) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN 13.501-1’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 120kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona mukavemetli Taşyünü kullanılmaktadır. Sönümleyici görevi gören taşyünü orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) absorbe ederek gürültü şiddetinin sönümlenmesini sağlamaktadır. Susturucunun merkezinde ayrıca Merkez Ünitesi bulunmaktadır. Merkez ünitesi orta ve yüksek frekanstaki ses dalgalarının sistematik bir şekilde üç boyutlu olarak kırılmasını sağlayarak, gürültü şiddetinin ilave olarak 5 ile 10 dB daha sönümlenmesini sağlamaktadır.

.

 (1.7.3.) TSUSMR (Teknyks Susturucu-Merkez Sönümlemeli-Rezonatörlü) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN 13.501-1’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 125kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona mukavemetli Taşyünü kullanılmaktadır. Sönümleyici görevi gören taşyünü orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) absorbe ederek gürültü şiddetinin sönümlenmesini sağlamaktadır. Susturucunun merkezinde Merkez Ünitesi bulunmaktadır. Merkez ünitesi orta ve yüksek frekanstaki ses dalgalarının sistematik bir şekilde üç boyutlu olarak kırılmasını sağlayarak, gürültü şiddetinin ilave olarak 5 ile 10 dB daha sönümlenmesini sağlamaktadır. Ana modüle ayrıca reaktif Rezenatör entegre edilmektedir. Susturucu Modülüne entegre edilen reaktif Rezenatör, uzun dalga bandına sahip alçak frekanstaki gürültülerin ve rezonansların dalga boylarını /4 ve /2 kırarak, kısa ölçüdeki susturucularda bile, belirli alçak frekanstaki ses dalgalarının maksimum düzeyde yok olmasını sağlayarak susturucu kombinasyonunun performansını optimum düzeyde artırarak, efektif bir susturucu görevi yapmaktadır.

.

.

.

.

.

Teknyks Yüksek Verimli Susturucu Tipleri :

.

 (1.7.4.) THESUS (Teknyks Yüksek Verimli Susturucu) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 160kg/m3 ve 300kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona, yüksek baca gazı sıcaklığına dayanıklı, yüksek debilere mukavemetli, yüksek ses sönümleme kabiliyeti olan ikili lif kombinasyonu kullanılmaktadır. Yüksek sönümleyici görevi gören ikili lif kombinasyonu, orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) geleneksel taşyününe göre çok daha fazla absorbe ederek gürültü şiddetinin daha yüksek düzeylerde sönümlenmesini sağlayarak, gürültü sünümlemede yüksek verim elde etmektedir.

.

 (1.7.5.) THESUSM (Teknyks Yüksek Verimli Susturucu-Merkez Sönümlemeli) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 160kg/m3 ve 300kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona, yüksek baca gazı sıcaklığına dayanıklı, yüksek debilere mukavemetli, yüksek ses sönümleme kabiliyeti olan ikili lif kombinasyonu kullanılmaktadır. Yüksek sönümleyici görevi gören ikili lif kombinasyonu, orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) geleneksel taşyününe göre çok daha fazla absorbe ederek gürültü şiddetinin daha yüksek düzeylerde sönümlenmesini sağlayarak, gürültü sönümlemede yüksek verim elde etmektedir. Susturucunun merkezinde ayrıca Merkez Ünitesi bulunmaktadır. Merkez ünitesi orta ve yüksek frekanstaki ses dalgalarının sistematik bir şekilde üç boyutlu olarak kırılmasını sağlayarak, gürültü şiddetinin ilave olarak 10 dB’in üstünde sönümlenmesini sağlamaktadır. Merkez sönümleme ünitesi, yüksek verimli sönümleyici ikili lif kombinasyonunu verimini daha da artırmaktadır.

.

 (1.7.6.) THESUSMR (Teknyks Yüksek Verimli Susturucu-Merkez Sönümlemeli-Rezonatörlü) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 316L kalite (1.4404) (X2CrNiMo17-12-2), Molibden, Karbon, Silisyum, Mangan, Krom ve Nikel alaşımlı paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Gürültü sönümleme malzemesi olarak TSEN’e uygun, A1 sınıfı yanmaz, 160kg/m3 ve 300kg/m3 yoğunluğa sahip, kondens sıvısına ve korozyona, yüksek baca gazı sıcaklığına dayanıklı, yüksek debilere mukavemetli, yüksek ses sönümleme kabiliyeti olan ikili lif kombinasyonu kullanılmaktadır. Yüksek sönümleyici görevi gören ikili lif kombinasyonu, orta ve yüksek frekanstaki gürültüleri (sesleri) geleneksel taşyününe göre çok daha fazla absorbe ederek gürültü şiddetinin daha yüksek düzeylerde sönümlenmesini sağlayarak, gürültü sönümlemede yüksek verim elde etmektedir. Susturucunun merkezinde ayrıca Merkez Ünitesi bulunmaktadır. Merkez ünitesi orta ve yüksek frekanstaki ses dalgalarının sistematik bir şekilde üç boyutlu olarak kırılmasını sağlayarak, gürültü şiddetinin ilave olarak 10 dB’in üstünde sönümlenmesini sağlamaktadır. Merkez sönümleme ünitesi, yüksek verimli sönümleyici ikili lif kombinasyonunun verimini daha da artırmaktadır. Yüksek verimli susturucu ana modülüne ayrıca reaktif Rezenatör entegre edilmektedir. Susturucu Modülüne entegre edilen reaktif Rezenatör, uzun dalga bandına sahip alçak frekanstaki gürültülerin ve rezonansların dalga boylarını /4 ve /2 kırarak, kısa boylardaki susturucularda bile, belirli alçak frekanstaki ses dalgalarının maksimum düzeyde yok olmasını sağlayarak susturucu kombinasyonunun performansını optimum düzeyde artırarak, efektif bir susturucu görevi yapmaktadır.

.

 (1.7.7.) THEJSUSM (Teknyks Yüksek Verimli Jeneratör Susturucu-Merkez Sönümlemeli) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında üretilmektedir; baca gazıyla temas halinde olan asedik asitlere mukavemetli anma çapına uygun et kalınlığında, perfore AISI 310 kalite (1.4841) (X15CrNiSi25-20), Karbon (%0,15), Silisyum (%1,5), Mangan (%2) Krom (%25) ve Nikel (%20) alaşımlı perfore paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Susturucuların gövdeleri yüksek gürültü düzeylerini absorbe edebilecek boyda ve jeneratörlerin atıkgaz debilerini, basınç ve verim kaybı olmadan gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır.

.

 (1.7.8.) TYSGK (Teknyks Yüksek Sıcaklık Gürültü Kompanzatörü) : Ø200 ile Ø1.000 çap aralığında, çap ve atıkgaz özelliklerine göre çoklu katman olarak üretilmektedir; tamamen esnek malzemeden, baca gazı sıcaklığına ve cinsine göre çeşitli özellikteki katmanlardan oluşmaktadır. Baca gazıyla temas eden katman yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, ikinci katman olarak sıcaklığı ve rezonansı absorbe eden katman bulunur, son katman olarak da sızdırmazlık katmanı bulunur, bu katman baca sisteminin zararlı ortama atıkgazları sızdırmadan güvenli kullanımı sağlar. Gürültü Kompanzatörleri duman kanalına bağlantı kelepçesiyle sabitlendiklerinden son derece stabildir, montajı, bakımı ve değişimi son derece kolaydır. Gürültü kompanzatörlerinde kullanılan malzeme A1 Sınıfı yanmaz malzemeden üretilmektedir. Gürültü kompanzatörleri susturucu modülle birlikte kullanıldıklarında rezonansın düşürülmesinde önemli ölçüde etki eder.

.