Konut Baca Sistemleri

Konut Tipi Baca Sistemleri:

Yer veya duvar tipi ısı üretici cihazlarından veya içten yanmalı jeneratör veya kojenerasyon cihazlarının baca çıkışından, bina içinden veya şaft içinde veya bina dışında binaya bitişik veya serbest olarak bir konstrüksiyona sabitlenen, binanın çatı veya terasını geçerek, baca ağzına kadar ısıtma sisteminin ve yakıt türünün özelliklerine göre tek cidarlı veya çift cidarlı, negatif veya pozitif basınçlı çalışma prensibine uygun olarak muflu birleşme sistemine göre tasarlanmış, baca ve atıkgazların atmosfere iletilmesini sağlayan, zati yükünü bir mesnete aktaran Baca ve Atıkgaz Sistemleridir.

.

.

.

Konut tipi baca sistemi tasalarken özetle aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:

.

 Baca sistemlerinin ana ürünleri Fabrika İmalat Kontrolü (FİK) olan fabrikada üretilmiş olmalı;
 Baca sistemlerinde kullanılacak malzeme EN 1856-1 ve 2’de tanımlanan L50 (AISI 316L, DIN 1.4404) kalitesinde olmalı;
 Baca sistemlerinde kullanılacak paslanmaz çelik malzeme en az 0,40mm et kalınlığında olmalı, bacanın çapı arttıkça et kalınlığı da uygun oranlarda artmalı;
 Baca sistemlerinin kullanılacak baca modülleri V3, V2, V1 veya Vm korozyon dayanım sınıfında olmalı;
 Isıtma ünitesi yoğuşmalı sistemse eğer, kullanılacak baca sistemi ıslak (W) çalışma prensibine uygun olmalı;
 Bacaların silindirik formu baca üretimine uygun merdaneli silindir makinesinde verilmiş olmalı;
 Tüm silindirik baca modülleri otomasyon makinesinde boyuna Sürekli TIG / Plazma veya Lazer kaynak teknolojisiyle kaynatılarak silindir formuna getirilmelid;
 Her modülün geniş ve dar kısımları kendi kalıplarında muf, kordon, conta yatağı ve havşa kısımları tek tek kalıplarda preslenerek kusursuz bir şekilde dairesel olarak üretilmiş olmalı;
 T modüller kalıpta sıvanarak (şişirilerek) bir bütün olarak imal edilmiş olmalı;
 Baca modülleri en az 50 mm muf ile genişletilerek, birbirinin içine rahatlıkla geçecek şekilde imal edilmiş olmalı;
 Pozitif çalışma prensibiyle çalışan ısıtma sistemlerinde kullanılacak baca sistemleri, +200 Pa basınçta çalışacak şekilde tasarlanmış olmalı, sızdırmalık için muf kısmında conta yatayağı olmalı;
 Yoğuşmalı çalışma prensibiyle çalışan ısıtma sistemlerinin duman kanalı bağlantıları yatayda cihaza doğru 3o eğimle yapılmalı;
 Pozitif sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanan baca sistemlerine ait T ve dirsek modülleri, yatayda 3o eğim yapabilecek şekilde imal edilmeli, 90o T modül yerine 87o T modül, 90o dirsek yerine 87o dirsek üretilmeli;
 Modüllerin muf kısmında bulunan conta yatağı, pozitif sistemlerde kullanılacak conta kullanımına uygun olmalı;
 Pozitif sistemlerde kullanılan contalar asedik asitlere mukavemetli, en az 200oC’ye dayanıklı, TS EN 1424-1 standardında üretilmiş olmalı;
 Negatif sistemlerde çalışan baca sistemleri +400oC’ye dayanıklı, pozitif sistemlerde çalışan baca sistemleri +200oC’ye dayanaklı olmalı;
 İzolasyonda kullanılacak yalıtım maddesi 80 ile 120 kg/m3 arasında yoğunluğa sahip A sınıfı yanmaz taşyünü olmalı;
 Baca modülleri birbirine birleştirildikten sonra bağlantı (birleştirme) kelepçesi kullanılarak mukavemeti artırılmalı;
 Baca modüllerinin kaplama malzemesi olarak paslanmaz çelik sac veya alüminyum veya galvaniz sac veya bakır veya alüminize çelik kullanılmalı;
 Düşey baca sisteminin yatay statik yüklerini karşılamak üzere her 3.00m’de bir karkas betonarme veya çelik yapı elemanına sabitlenmeli;
 3.00m’den fazla olan yatay bacalar, destekli (askılı) duvar kelepçesi ile kolon, kiriş veya döşeme karkas yapı elemanına taşıttırılmalı;
 Düşey bacanın yükü bir taşıyıcı konstrüksiyon aracılığı ile zemine ya da karkas yapı elemanına aktarılmalı;
 Düşey bacalarda yükseklikle, çapla, et kalınlığıyla artan yüklere göre, montaj kılavuzunda belirlenen standartlarına göre, ara taşıyıcı konstrüksiyon ile yükleri karkas yapıya aktarılarak bölünmeli;
 Isıtma sisteminde kurulacak baca sisteminin yatay bacası (duman kanalı) ile düşey bacası birbirine T45, T60, T87 veya T90 modül ile birleştirilmeli;
 Düşey yükseklikleri 10.00m’nin altında olan baca sistemlerinin yatay bağlantıları T45 Modül ile düşeye bağlanmalı;
 Negatif basınçlı sistemle çalışan baca sistemlerinin düşey kısmında T Modülün altına, bacanın temizlenmesini ve içinin kontrol edilmesini sağlayan temizleme (müdahale) kapağı kullanılmalı;
 Uzun ve sapmalı yatay bacalarda kontrolü ve temizliği kolaylaştıran uygun yerlerde temizleme (müdahale) kapağı kullanılmalı;
 Yüksek ve sapma olan düşey bacalarda kontrolü ve uygun yerlerde temizliği olanaklı hale getiren temizleme kapağı kullanılmalı;
 Düşey bacada oluşabilecek kondenzasyonu (yoğuşmayı) toplayıp tahliye etmek için, bacanın düşey kısmının en altına yoğuşma toplayıcı modül kullanılmalı;
 Negatif basınçlı sistemlerde baca gazı emisyonunu analiz etmeyi sağlayan, kapatılıp açılabilen, ulaşımı kolay yerde olan ölçüm deliği veya manşonu olan ölçüm modülü kullanılmalı;
 Ölçüm manşonu (deliği) kazan çıkışına yatay baca çapının iki misli mesafede, yanlarda ve üste yerleştirilmeli;
 Baca sisteminin yatay bacasında (duman kanalında) yapılacak sapmalar 15o, 30o, 45o, 60o, 87o veya 90o dirsek ile yapılmalı;
 Negatif (doğal) çalışma prensibine baca sisteminin düşey bacada yapılacak sapmalar, en fazla 2 adet 15o veya 2 adet 30o dirsek ile, pozitif basınçlı baca sistemlerinde 30oden büyük dirsekler kullanılabilir, ancak kayıplar hesaplanmalı;
 Baca sisteminin içine katı cisimler düşmemesi, yağmur ve kar suyunun girmemesi için bacanın bitişine şapka, şiddetli rüzgârların etkisinde kalan baca ağızlarına rüzgâr şapkası, çekişi iyileştirmek için konik başlık veya Windkat kullanılmalı;
 Eski tuğla baca şaft olarak kullanılacaksa eğer, indirilecek bacalar yeterli aralıklarda ahtapot kelepçelerle merkezlenmeli;
 Baca şaftı üstünden 1.50 m ile 3.00 m arasındaki bacalar gergi halatlarıyla gerilmeli, 3.00m’nin üstündeki bacalar, bir taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenmeli;
 Baca sisteminin yakınında bulunan yanıcı yapı malzemelerine olan mesafeler, ısıtma sistemine, baca sistemine ve yapı malzemesine güvenli mesafede monte edilmeli, yangın iletimini engelleyen gerekli önlemler alınmalı;
 Baca şaftından çıkan baca sistemlerinin etekleri, şaft içine katı cisim, kar ve yağmur suyunun girmeyeceği şekilde izole edilmeli, baca gazı sıcaklığına uygun olarak yalıtılmalı;
 Tekli baca sisteminin baca en kesiti TS EN 13.384-1’e, çoklu baca sisteminin en kesiti (Kaskad, LAS veya kollektör) TS EN 13.384-2’ye göre optimum çekiş sağlaya ideal baca çapı belirlenmeli;
 Baca ağzı çatıda konumlandırılırken çevresindeki pencerelere ve komşu binalara olan mesafelere dikkat edilmeli, baca çekişini olumsuz etkilemeyecek mesafe ve komumda yerleştirilmeli;
 Baca kesit hesabı yapılırken, bacanın yapılacağı bölgenin jeodezik yüksekliği, don, bacanın komşu binalara olan konumu, bölge rüzgârları vb. coğrafi özellikler gözünde bulundurulmalı ve hesaba katılmalı;
 200 kW’ın üstünde olan yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde, kondens sıvısının asitliliğini nötrülize eden nötrilizasyon sistemleri kurulmalı;
 50.00m’nin üstünde olan baca sistemlerinde meydana gelen aşırı çekiş sorununu çözen ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan çekiş düzenleyici klape (yan hava tertibatı, sekonder klape) kullanılmalı;
 Mimari zorunluluklardan dolayı meydana gelen kayıpları ve yetersiz çekişi optimize etmek için baca sistemine ve baca gazı özelliklerine uygun baca fanı ve otomasyonu kullanılmalı;
 Kazan, brülör ve baca uyumsuzluğundan kaynaklanan gürültüyü absorbe etmek için çeşitli özelliklerde baca susturucuları kullanılmalı;
 Baca ve atıkgaz sistemlerini TS EN 15.287-1’e göre standartlarına uygun olarak, tasarlayıp, monte edip, insanı, yapıyı ve doğayı tehdit etmeyen, güvenli bir şekilde faaliyete geçirmek,
 İlk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünen, ancak çok uzun ömürlü olan asedik korozyonlara mukavemetli atıkgazlara uygun paslanmaz çelik metal baca sistemlerini kullanmak,
 Türkiye’nin değişik coğrafi koşullarına göre verimli baca sistemleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,
 Her proje göre özgü olarak spesifik çözümlü baca projeleri türetmek ve geliştirmek,
 Isıtma sistemindeki baca projesinin karmaşıklığına doğru orantılı olarak 2 ve/veya 3 boyutlu bilgisayar destekli projeler tasarlamak,

.

Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri:

 Tek Cidarlı Baca Sistemleri:

Tek cidarlı baca sistemlerinin atıkgazla temas eden tüm modülleri TS EN 1856-1 ve 2’de L50 kod numarasıyla, Amerikan standardında AISI 316L, Alman Sanayi Normunda DIN 1.4404 olarak tanımlanan (X2CrNiMo17-12-2), Molibden katkılı (%2-2,5), Karbon (%0,03), Silisyum (%1), Mangan (%2) Krom (%17) ve Nikel (%12) alaşımlı paslanmaz çelik sacdan imal edilmektedir. Baca modülleri kullanılacağı ısıtma sisteminin ve açığa çıkan baca gazının özelliklerine ve anma çaplarına uygun olarak 0,40mm, 0,50mm, 0,60mm, 0,80mm veya 1,0mm et kalınlığında üretilmektedir. Tek cidarlı baca sistemleri genellikle düşük sıcaklıkta çalışan yoğuşmalı sistemlerde ve/veya eski tuğla bacaların baca şaftı olarak kullanılacağı, yukarıdan indirme bacalarda uygulanır. Baca ve atıkgaz sistemleri mimari koşullar elverdiğince yangına dayanıklı A sınıfı yanmaz taşyünü ile yalıtılmalı, yoğuşmalı sistemlerin dışında tek cidar olarak bırakılmamalıdır. Tüm baca modülleri merdaneli silindir makinesinde silindir formunu aldıktan sonra, otomasyon makinesinde TIG teknolojisiyle ergitilerek kaynatılmaktadır; her modülün geniş kısmı 60mm derinliğineki muf makinesinde çapı et kalınlığına göre yaklaşık 1.5 ile 3.0 mm arasında genişletilir. Modüllerin dar taraflarına dışa doğru kordon çekilerek silindir formunun stabil olması sağlanır; modüllerin muflu kısmına 10mm genişliğinde conta yatağı açılır ki, bu conta yatağı içine (yoğuşmalı) pozitif basınçlı baca sistemlerine uygun, sıcaklığa ve asitlere dayanıklı conta yerleştirilir.

İç Çap

100

130

150

180

200

225

250

280

300

350

400

450

500

550

600

İç Cidar

AISI 316L (1.4404) ; L50

Et Kalınlığı

0,60 (0,40; 0,50; 0,80; 1,0) mm

.

 Çift Cidarlı Baca Sistemleri:
 Paslanmaz Çelik Cidarlı: Çift cidarlı baca sistemlerinin atıkgazla temas eden tüm modülleri TS EN 1856-1 ve 2’de L50 kod numarasıyla, Amerikan standardında AISI 316L, Alman Sanayi Normunda DIN 1.4404 olarak tanımlanan (X2CrNiMo17-12-2), Molibden katkılı (%2-2,5), Karbon (%0,03), Silisyum (%1), Mangan (%2) Krom (%17) ve Nikel (%12) alaşımlı paslanmaz çelik sacdan imal edilmektedir. Baca modülleri kullanılacağı ısıtma sisteminin ve açığa çıkan baca gazının özelliklerine ve anma çaplarına uygun olarak 0,40mm, 0,50mm, 0,60mm, 0,80mm veya 1,0mm et kalınlığında üretilmektedir. Isıtma sisteminin gereksinime göre 30mm veya 50mm veya 80mm veya 100mm, 80 ile 120kg/m3 yoğunlukta rabitz telli taşyünü veya yüksek baca gazı sıcaklıklarında seramik yünü, iç cidar ile dış cidar arasına yerleştirilmektedir.

.

 Alüminyum Cidarlı: Çift cidarlı baca sistemlerinin atıkgazla temas eden tüm modülleri TS EN 1856-1 ve 2’de L50 kod numarasıyla, Amerikan standardında AISI 316L, Alman Sanayi Normunda DIN 1.4404 olarak tanımlanan (X2CrNiMo17-12-2), Molibden katkılı (%2-2,5), Karbon (%0,03), Silisyum (%1), Mangan (%2) Krom (%17) ve Nikel (%12) alaşımlı paslanmaz çelik sacdan imal edilmektedir. Baca modülleri kullanılacağı ısıtma sisteminin ve açığa çıkan baca gazlarının özelliklerine ve anma çaplarına uygun olarak 0,40mm, 0,50mm, 0,60mm, 0,80mm veya 1,0mm et kalınlığında üretilmektedir. Isıtma sisteminin özelliğine göre 30mm veya 50mm veya 80mm veya 100mm, 80 ile 120 kg/m3 yoğunlukta rabitz telli taşyünü iç cidar üstüne sarılmaktadır; yalıtımın dışı bacanın anma çapına ve özelliğine göre 0,50mm, 0,60mm, 0,80mm veya 1,0mm değişen et kalınlıklarında Alüminyum Gofraj ile kaplanmaktadır.

İç Çap

100

130

150

180

200

225

250

280

300

350

400

450

500

550

600

İç Cidar

AISI 316L (1.4404) ; L50

Et Kalınlığı

0,60 (0,40; 0,50; 0,80; 1,0) mm

Yalıtım

30 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Çap

160

190

210

240

260

285

310

340

360

410

460

510

560

610

660

Yalıtım

50 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Çap

200

230

250

280

300

325

350

380

400

450

500

550

600

650

700

Malzeme

50 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Cidar

AISI 304 (1.4301) ; L20

Et Kalınlığı

0,60 (0,40; 0,50; 0,80; 1,0) mm

İç Çap

100

130

150

180

200

225

250

280

300

350

400

450

500

550

600

İç Cidar

AISI 316L (1.4404) ; L50

Et Kalınlığı

0,60 (0,40; 0,50; 0,80; 1,0) mm

Yalıtım

30 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Çap

160

190

210

240

260

285

310

340

360

410

460

510

560

610

660

Yalıtım

50 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Çap

200

230

250

280

300

325

350

380

400

450

500

550

600

650

700

Malzeme

50 mm Rabitz telli Taşyünü

Dış Cidar

Gofrajlı Alüminyum

Et Kalınlığı

0,60 (0,50; 0,80; 1,0) mm

.

 Proses Baca Sistemleri: sanayi tesislerinde üretim aşamalarında çeşitli asedik gazların yüksek baca gazı sıcaklığıyla, yüksek basınç ve debilerle birlikte yoğun asedik asit saldırılarına mukavemet gösterebilecek, üretim sisteminin yüksek sıcaklıklara çıkıp soğuması sırasında meydana gelecek genleşmeleri ve üretim tesislerinde oluşan rezonansları kompanze edebilecek, metal yorgunluğunu en aza indirgeyecek niteliklerde baca sistemidir. Proseslerden çıkan baca gazlarının özelliğine uygun olarak AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 309 veya AISI 310 kalite paslanmaz çelik sacdan, anma çaplarına uygun olarak 0,60mm, 0,80mm, 1,0mm, 1,2mm veya 1,5mm et kalınlığında flanşlı veya muflu birleşim prensibe, negatif ve/veya pozitif basınç sınıflarına uygun olarak üretilmektedir. Baca gazının sıcaklığına ve bacanın iç veya dış mekanda yapılışına göre yalıtım malzemesi türü rabitz telli taş yünü veya seramik yünü seçilmekte; yapılacak baca sisteminin çapı, kapasite ve kayıplara göre kullanılacak yalıtımın kalınlığı TS EN 13.384’e göre belirlenmektedir. Proses bacaları tasarlanırken üretim sırasında açığa çıkan toz partiküllerinin çevre yönetmeliklerine göre periyodik ölçümünü olanaklı hale getiren uygun çapta 3” (4”), rahat açılıp tekrardan kapanabilen, ulaşımı kolay ölçüm manşonu yapılmalıdır. Proses bacalarının ağızları da üretim sürecini olumsuz etkilemeyecek, çekişi kolaylaştıracak, rüzgârdan ve fırtınadan etkilenmeyecek, yağmur ve kar sularını proses ortamına kesinlikle geçirmeyen tasarım ve şekilde olmalıdır. Baca bitişleri Jet Cap diye adlandırılan, baca kesitini daraltmadan baca gazlarını dikey olarak atmosfere ileten, içinde bulunan tava sayesinde yağmur ve kar sularının üretim prosesine girmesini önleyen baca şapkaları kullanılmalıdır. Jet cup baca şapkaları direnç oluşturmayacak şekilde dizayn edilmeli, boyları, büyük çapları ve anma çapları birbiriyle orantılı olmalıdır.

.

.

.

 LAS (Hava Atıkgaz) Baca Sistemleri: çok katlı konut veya residence tipi yapılarda duvar tipi hermetik veya yoğuşmalı ısıtma cihazlarının, ortak bir düşey baca sisteminde baca gazlarını atmosfere iletirken, iç baca ile şaft arasından ısıtma cihazlarına yanma havasını temin eden baca sistemidir. Baca gazını atmosfere ileten iç baca cihazdan baca ağzına kadar kapalı olması gerekmektedir, ancak cihazların bağlandığı yatay bacalar, T Modül aracılığı ile birleştirilmeli. Baca şaftı olarak kullanılan ve yanma havasını temin den eski inşaai baca, baca kesiti hesaplamalarında ısıtma cihazların yanma havasını sağlayabilecek kesitte olmalı ve şaftın içinden kesiti daraltan başka herhangi bir tesisat vb. tesisat geçirilemez. Baca gazını dışarı atan çekirdek bacanın, en aşağıda bağlanan cihazın altından 2.50m mesafeden bir akış deliği, bir temizleme kapağı bir de kondens gideri olmalıdır. LAS baca sisteminin temizleme kapağı, akış deliği ve kondens gideri, yaşanılmayan ve sığınak olarak kullanılmayan bodrum katında tertip edilmelidir. LAS baca sisteminin ağzının dizaynı taze yanma havası ile baca gazının bir birine karışmayacak şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. LAS baca sisteminin şaft olarak kullanılan baca güvenli olabilmesi için baca şaftının yangına dayanıklı (F90) inşaat malzemesinden yapılması gerekmektedir.

.

 CLV Eşmerkezli (Konsentrik) Baca Sistemleri: çok katlı konut veya residence tipi yapılarda duvar tipi hermetik veya yoğuşmalı ısıtma cihazlarının, ortak bir düşey iç içe geçmiş konsentrik baca sisteminde baca gazlarını atmosfere iletirken, iç cidar ile dış cidar arasından ısıtma cihazlarına yanma havasını temin eden baca düzeneğidir. Ülkemizde inşaat malzemesinden mevcut şaftların üretim kalitesi yeterli olmadığından ve uygun ölçülerde yapılmadıklarından, CLV Eşmerkezli Baca Sistemleri diğer adıyla Konsentrik Baca Sistemi, LAS Baca Sistemlerinim uygulanamadığı durumlarda alternatif olarak geliştirilmiş bir düzenektir. LAS baca sisteminde kapak, kondens, akış deliği ve baca ağzı gibi modüller için geçerli olan tasarım ve yapım kuralları, CLV baca sisteminin tasarlanmasında, hesaplanmasında ve yapımında da geçerlidir.

.

.

KASKAD Baca Sistemleri: Geleneksel ısıtma sistemlerinde yakıtın içerisinde bulunan suyun yoğuşması halinde kazana ve bacaya zarar vereceği için, baca gazı sıcaklığı 150oC ile 200oC arasında tutulmaktaydı, bu yaklaşım ısıl enerjinin %30 gibi önemli bir bölümünün baca yoluyla kaybolmasına neden olmaktaydı.

Yoğuşmalı ısıtma sistemlerinde geliştirilen üsten aşağı doğru üflemeli oransal yakma yöntemiyle %97 gibi çok yüksek düzeylerde yanma verimi elde edilmektedir. Yoğuşma suyunda bulunan gizli ısıl enerji sıvı yakıtta %6 gaz türü yakıtlarda ise %11’e kadar varmaktadır. Isıtma sistemine geri yönlendirilen tam kondenzasyon ile birlikte elde edilen toplam verimlilik sıvı yakıtta %106, gaz türü yakıtlarda %111’e kadar çıkabilmekte; yoğuşmalı ısıtma sistemleri geleneksel ısıtma sistemlerine oranla ortalamada %30’a varan bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Tam yanma ve tam kondenzasyondan yararlanma çevreye atılan Karbonmonoksit (CO) miktarını 1/5 ve Nitrikoksit (NOx) miktarını 1/3 oranında düşürmektedir. Kaskad ısıtma sistemleri yan yana veya üst üste (her katta) tertiplenen ardışık yoğuşmalı ısıtma sistemlerinden oluşup, elektronik kontrol paneli üzerinden çeşitli kullanım özelliklerine sahiptirler. Gelişmiş bazı kaskad sistemlerinde optimum yanma sağlanabilmesi için software destekli O2 probu kontrolünde yanma gerçekleşmektedir. Operatör panelinden kumanda edilen kaskad sistemleri ısıl gereksinimlere ve programlamaya göre %7 ile %100 modülasyon bandında çalıştığı gibi, kullanılan yazılım sayesinde kaç tane cihazın çalışıp çalışmayacağına da karar verilebiliyor.

Yoğuşmalı duvar tipi ve kaskad ısıtma sistemlerinin baca gazları sıcaklık değerleri çok düşük olduğundan ve bol miktarda kondens açığa çıktığından, her ısıtma cihazın brülörün üstünde bulunan fan, baca gazı debisini +100…200 Pa basınçla modülasyon gereksinimine göre dışarı basmaktadır. Kaskad ısıtma sisteminden teoride hesaplandığı gibi %106…%111 yanma verimi elde etmek ancak optimum düzeyde tasarlanmış ve uygulanmış Kaskad Baca Sistemi’yle mümkündür. Kaskad bacalar pozitif basınçlarda çalışabilir olmalı, +200Pa sızdırmaz olmalı ve bol miktardaki kondenzasyonun asitlerine dayanabilir malzemeden üretilmeli, yani yüksek korozyon direncine sahip AISI 316L (1.4404) kalite paslanmaz çelikten, kalite kontrol yönetmeliklerine göre TS EN 1856-1 ve 2’ye göre üretilmiş olmalıdır. Bacanın dizaynı kaskad ısıtma sistemlerinde %7 ile %100 modülasyonlu çalışmaya uygun olarak TS EN 13.384-2’e göre, hesap yazılımıyla önceden simüle edilip baca komponentleri tayin edilmelidir. Isıtma cihazları kaskad modülasyon bandının dışında bir kısmı çalışıp bir kısmı duracak şekilde programlanacaksa eğer, her cihazın baca ağzına motor aktüatörlü paslanmaz çelik veya iki kademeli çalışan Geri Akım Güvenlik Klapesi kullanılmalıdır. Kaskad baca sistemleri kondens sıvısının bir kısmını cihazların içine bir kısmını da dışarıya toplayabilmeli, asidik kondens sıvısını nötrülize edecek sisteme sahip olmalı, eğer gerekliyse düşey baca sistemi en az 30mm kaya yünüyle yalıtılmalı ve baca ağzı don olayında kondensin donmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kaskad bağlanan yoğuşmalı ısıtma cihazlarının bol oksijenli yanma havası da dışarıdan alınmalı, baca şaftının ağzı, delikler ve diğer ısı kaçakları kapatılmalıdır.

Ancak bütün ısıtma tesisatı (pompalar, borular, ısıtma suyu sıcaklığı ve diğer komponentler) ve atık gaz tesisatının şartları sağlandığında ilave edilen %11 geri kazanım, teorik olarak hesaplanan %111 ısıtma verimi uygulamada elde edilebilir.

.

Tek Cidarlı ve Çift Cidarlı Baca Sistemlerinin kısa gösterimleri aşağıdaki gibidir:

.

Metal Atıkgaz Sist.  EN 1856-1  T600  P1  W  Vx  L50050  Gxx

.

a) Ürün tanımı

b) Standart numarası

c) Sıcaklık sınıfı

d) Basınç sınıfı

e) Çalışma tipi

f) Korozyon direnci

g) Malzeme kalitesi ve et kalınlığı

h) Kurum yangınına dayanıklılık ve yanıcı

yapı malzemelerine olan mesafe (mm)

.

a) Kurulacak atıkgaz / baca sistem tarifi

b) Ör.: EN 18160 : Atıkgaz Sistem Standardı, EN 1443 : Genel Baca Standardı

c) Sıcaklık Sınıfı, bir yapı malzemesinin kaç dereceye kadar kullanılabileceğini belirlemektedir.

Sıcaklık sınıfları

Anma çalışma sıcaklığı °C

Baca gazı deney sıcaklığı (t)

T 080

≤ 80

100

T 100

≤ 100

120

T 120

≤120

150

T 140

≤140

170

T 160

≤ 160

190

T 200

≤ 200

250

T 250

≤ 250

300

T 300

≤ 300

350

T 400

≤ 400

500

T 450

≤ 450

550

T 600

≤ 600

700

.

d) Basınç sınıfı : TS EN 1443’e göre Gaz Sızdırmazlık Sınıfı / Basınç Sınıfında, ürünün hangi çalışma sınıfına uygun olduğunu gösterir.

Sınıf

Kaçak l s-1 m-2

Test basıncı Pa

İşletme tarzı

Kullanım alanı

N1

2,0

-40

Negatif

Bina içinde / Serbest

N2

3,0

-20

Negatif

Bina içinde / Serbest

P1

0,006

200

Pozitif / Negatif a

Bina içinde / Serbest

P2

0,120

200

Pozitif / Negatifa

Serbestc

H1

0,006

5000

Pozitif / Negatifb

Bina içinde / Serbest

H2

0,120

5000

Pozitif / Negatifb

Serbestc

.

a pozitif basınçta maksimum 200 Pa

b pozitif basınçta maksimum 5000 Pa

c negatif basınçta binaların içinde de

.

e) Çalışma tipi: tasarlandığı üzere ısıtma cihazının çalışma prensibini gösterir

D (dry) kuru tip çalışma prensibi

W (wet) ıslak-yoğuşmalı tip çalışma prensibi

.

f) Korozyon direnci: korozyon direnci yakıt türlerine göre aşağıdaki gibidir:

Korozyon Direnç Sınıfları

V1

V2

V3

Yakıt türleri

Gaz:

Kükürt miktarı <50mg/m3,

Doğalgaz: L+H

Sıvı gaz (LPG)

Gaz:

Doğalgaz: L+H

Sıvı gaz (LPG)

Gaz:

Doğalgaz: L+H

Sıvı gaz (LPG)

Fuel Oil ve Kerosin: Kükürt miktarı <50mg/m3

Fuel Oil ve Kerosin: Kükürt miktarı <%0,2 (Kütlesel payı)

Fuel Oil ve Kerosin

—–

Açık olarak işletilen odun yakıtlı ateşlikler

Odun              Kömür              Tezek

.

Vm korozyon direnci kısaltmasıyla gösterilen metal bacalar, üreticinin beyanına bağlıdır.

g) Malzeme kalitesi ve et kalınlığı: atıkgaz sisteminde kullanılabilen malzemeler ve kısaltmaları TS EN 1856-2 Çizelge 2’de verilmiştir.

Ör.: Malzeme kalitesi için L50 = AISI 316L (DIN 1.4404);

Malzeme et kalınlığı için 050 = 0,50 mm

.

h) Kurum yangınına dayanıklılık ve yanıcı yapı malzemelerine olan mesafe:

G: kurum yangınına karşı mukavemetli,

O: kurum yangınına karşı dayanımsız

Yanıcı yapı malzemelerine olan mesafe mm cinsinden verilmektedir.

.

.

.

.

.

.

.

.